Informacja

W związku z pojawiającymi się w publicznej przestrzeni medialnej informacjami, Zarząd RSM „CHEMIK” wyjaśnia:

1. Nie wyraziliśmy zgody na instalację anten przez jednego z operatorów sieci komórkowej na dachu budynku przy ul. Niemcewicza 1. Poczynimy wszelkie starania zgodne z prawem aby do takiego montażu nie dopuścić.

2. Jedna z sieci sklepów spożywczych wyraziła chęć zakupu terenu na osiedlu Leśne celem wybudowania na nim swojego obiektu. Propozycja jest na całkowicie wstępnym etapie rozważań. Wszelkie uwagi i propozycje w tej sprawie można zgłaszać pisemnie w Administracji osiedla Leśne. Nadmienić należy, że ostateczną decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni.

Copyright © 2024