Szanowni Spółdzielcy

Zarząd i Administracje Osiedli od wielu lat szukają oszczędności i optymalizują wydatki związane z utrzymaniem osiedli tak, by znaleźć kompromis pomiędzy jakością i komfortem mieszkania w budynku a kosztem jego utrzymania.

Rok 2023 to czas pełen znaków zapytania i niepewności w obszarach wzrostu kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia. Podwyżki cen energii oraz presja płacowa wśród pracowników firm które świadczą usługi dla Spółdzielni będą miały bezpośredni wpływ na koszty naszego funkcjonowania.

Planowany przez Rząd wzrost płacy minimalnej to o 19,6 % w stosunku do roku 2022.

Wzrost kosztów energii elektrycznej to ok. 200-300 % w zależności od wejścia w życie ustawowych przepisów i w wyniku uwolnienia stawki VAT. Wzrost kosztów  ogrzewania nieznany, zależny od wejścia w życie ustawowych przepisów oraz zależny od ewentualnej decyzji Urzędu Regulacji Energetyki.

Na żadną z wielkości tych wzrostów Spółdzielnia nie ma jakiegokolwiek wpływu.

Dlatego realizowane są w Spółdzielni działania oszczędnościowe. I tak np.

-w zakresie kosztów ogrzewania – docieplenia budynków, poprzedzone analizą zmniejszanie mocy zamówionej, dofinansowanie wymiany okien w mieszkaniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach.

– w zakresie kosztów energii elektrycznej – wymiana lamp na „ledowe” na klatkach schodowych i przed nimi. Do tej pory wymieniono 94% lamp przed klatkami i 82% lamp w klatkach schodowych.

Dokonuje się wymiany dźwigów z przyczyn technicznych, niemniej jednak w wyniku takiej wymiany następują oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej szacowane na 20-60%.

 

Zarząd RSM „CHEMIK”

Copyright © 2024