Zagospodarowanie terenu

Jak już informowaliśmy, jedna z sieci sklepów spożywczych wyraziła chęć zakupu terenu na osiedlu „Leśnym” celem wybudowania na nim swojego obiektu. Zarząd RSM „Chemik” nie wyraził zgody na powyższe posiłkując się negatywną finalnie opinią Rady Osiedla a także wyrażonymi pisemnie w tej sprawie głosami wielu mieszkańców.

Jednocześnie informujemy iż na najbliższym cząstkowym Walnym Zgromadzeniu na osiedlu „Leśne”, w miesiącu czerwcu br., zostanie przedstawiony proponowany sposób zagospodarowania terenu o którym mowa, wraz z propozycją sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Copyright © 2024