Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU RSM „CHEMIK”

PREZES ZARZĄDU:
Janusz Kmieciak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU:
Wiesław Bryła

GŁÓWNA KSIĘGOWA, CZŁONEK ZARZĄDU:
Anna Peljan