Co, gdzie?

CO I GDZIE PAŃSTWO MOGĄ ZAŁATWIĆ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
- sprawy członkowsko-
mieszkaniowe
Biura Zarządu pok. nr 5Obsługa interesantów w zakresie:
• sprzedaże, darowizny, zamiany mieszkań
• nabywanie mieszkań w drodze spadku i podziału majątku po rozwodzie
• zaświadczenie do wpisu mieszkań i lokali użytkowych w KW
• zaświadczenia o członkostwie i prawie do lokali mieszkalnych i użytkowych
• rezygnacja z członkowstwa
DZIAŁ GOSPODARKI
ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI
Biura Zarządu pok. nr 3Obsługa interesantów w zakresie:
• spraw techniczno-eksploatacyjnych zasobów Spółdzielni
• przetargów
• przygotowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych
• planowanie i realizacja remontów
Biura Zarządu pok. nr 8Obsługa interesantów w zakresie:
• spraw technicznych i remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych
• przekształceń lokali w odrębną własnść
• umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane
• umów najmu lokali i dzierżaw terenu
Biura Zarządu pok. nr 9Obsługa interesantów w zakresie:
• koordynacji i nadzóru nad rozliczaniem energii cieplnej i zużycia wody
• spraw technicznych dot. instalacji gazowej, wod.-kan. i c.o.
• wyjaśnień dotyczących rozliczeń energii cieplnej i zużycia wody
DZIAŁ ROZLICZEŃ I
WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
Biura Zarządu pok. nr 7Obsługa interesantów w zakresie:
• opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
• windykacja należności
• wezwań do zapłaty
• mediacje
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
czynsze
Biura Zarządu pok. nr 20Obsługa interesantów w zakresie:
• naliczeń opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
• zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach
• sprawdzenie aktualnego salda
• sprawdzenie wpłat na lokalu
ADMINISTRACJE OSIEDLAObsługa interesantów w zakresie:
• przekazywania i przyjmowania lokali
• zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych
• zmian normy zużycia wody
• pakietu TV
• zmiana adresu do korespondencji
• porządku w osiedlach
• utrzymania terenów zielonych
• planowania i realizacji remontów i konserwacji
• usterek technicznych
• spraw dotyczących instalacji domofonowych, wod.- kan., gazowych, c.o., elektrycznych
• nadzoru nad robotami remontowymi