Klub Seniora

KLUB SENIORA 

Działający przy Spółdzielczym Domu Kultury RSM „Chemik” w Kędzierzynie – Koźlu 

Klub Seniora powstał wiosną 1972 roku w Klubie Osiedlowym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Został założony przez kierowniczkę Klubu Jadwigę Wiertelorz.  

Obecnie regularne spotkania klubowe odbywają się w Spółdzielczym Domu Kultury – RSM „Chemik”, podczas których prezentowany jest program artystyczny w wykonaniu zespołów i sekcji działających w placówkach kulturalno-oświatowych  naszego miasta, tj. ZTN FLESZ, CHÓR SOKOŁY, CHÓR ECHO KRESÓW, Publiczne Przedszkole nr 22, Publiczne Przedszkole nr 9.  

Organizowane są również spotkania tematyczne i prelekcje we współpracy z fizjoterapeutami, lekarzami, przedstawicielami policji, doradcami oraz nauczycielami. 

25 lat temu Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, zwrócił się do Spółdzielczego Domu Kultury o możliwość przystąpienia Klubu Seniora do Związku Emerytów, który współpracuje z SDK w organizacji spotkań klubowych.