Zagospodarowanie terenu

Jak już informowaliśmy, jedna z sieci sklepów spożywczych wyraziła chęć zakupu terenu na osiedlu „Leśnym” celem wybudowania na nim swojego obiektu. Zarząd RSM „Chemik” nie wyraził zgody na powyższe posiłkując się negatywną finalnie opinią Rady Osiedla a także wyrażonymi pisemnie w tej sprawie głosami wielu mieszkańców.

Jednocześnie informujemy iż na najbliższym cząstkowym Walnym Zgromadzeniu na osiedlu „Leśne”, w miesiącu czerwcu br., zostanie przedstawiony proponowany sposób zagospodarowania terenu o którym mowa, wraz z propozycją sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Informacja

W związku z pojawiającymi się w publicznej przestrzeni medialnej informacjami, Zarząd RSM „CHEMIK” wyjaśnia:

1. Nie wyraziliśmy zgody na instalację anten przez jednego z operatorów sieci komórkowej na dachu budynku przy ul. Niemcewicza 1. Poczynimy wszelkie starania zgodne z prawem aby do takiego montażu nie dopuścić.

2. Jedna z sieci sklepów spożywczych wyraziła chęć zakupu terenu na osiedlu Leśne celem wybudowania na nim swojego obiektu. Propozycja jest na całkowicie wstępnym etapie rozważań. Wszelkie uwagi i propozycje w tej sprawie można zgłaszać pisemnie w Administracji osiedla Leśne. Nadmienić należy, że ostateczną decyzję w tej sprawie może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni.

Szanowni Spółdzielcy

Zarząd i Administracje Osiedli od wielu lat szukają oszczędności i optymalizują wydatki związane z utrzymaniem osiedli tak, by znaleźć kompromis pomiędzy jakością i komfortem mieszkania w budynku a kosztem jego utrzymania.

Rok 2023 to czas pełen znaków zapytania i niepewności w obszarach wzrostu kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia. Podwyżki cen energii oraz presja płacowa wśród pracowników firm które świadczą usługi dla Spółdzielni będą miały bezpośredni wpływ na koszty naszego funkcjonowania. Czytaj dalej „Szanowni Spółdzielcy”

Zamykane altany śmietnikowe na osiedlach mają pomóc w bezproblemowej segregacji odpadów komunalnych.

Pamiętajmy aby altany te zawsze zamykać na klucz.

 

 

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 263m2 na osiedlu „Jedność” w Koźlu. Lokal położony położony jest na parterze, ma oddzielne wejście z możliwością prowadzenia handlu lub fitness.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Administracją osiedla
tel. 77 4822011 lub 77 4826772.

Więcej lokali do wynajęcia: TUTAJ

Drodzy mieszkańcy

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie zasad segregowania śmieci.
Segregowanie jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Bądźmy EKO

WYJAŚNIENIE

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” uprzejmie informuje, że na terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni:

– za dostarczenie pojemników na odpady/śmieci/ odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– za wywóz nieczystości z tych pojemników odpowiada Związek Międzygminny Czysty Region
– kontroli czy mieszkańcy segregują odpady dokonuje przy pomocy firm wykonujących wywóz Związek Międzygminny Czysty Region
– decyzje co do nałożenia opłaty podwyższonej za niesegregowanie odpadów są podejmowane przez Związek Międzygminny Czysty Region
– o wysokości stawki opłaty podwyższonej zdecydowały organy Związku Międzygminnego Czysty Region.

Spółdzielnia jest, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko pośrednikiem w przekazywaniu do Związku Międzygminnego Czysty Region wnoszonych przez mieszkańców zasobów Spółdzielni opłat za wywóz nieczystości i naliczanych opłat podwyższonych.

W związku z powyższym wszelkie zapytania, uwagi, propozycje czy też opinie w sprawach dotyczących wywozu nieczystości kierować należy bezpośrednio do Związku Międzygminnego Czysty Region mającego swoją siedzibę w Kędzierzynie–Koźlu przy ulicy Szkolnej 15

Tel.774461193, 774461197, 774461190  Faks 774459314

e-mail: sekretariat@czystyregion.pl
strona internetowa www.czystyregion.pl

UWAGA !!!

APELUJEMY
o stosowanie  się do zasad selektywnej  zbiórki tj.
PRAWIDŁOWEGO   segregowania  odpadów.

Odpady każdej frakcji winny trafiać do pojemników zgodnie z opisem widniejącym na kontenerach.
W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych na pojemnikach umieszczane są przez firmę wywozową naklejki w formie czerwonego trójkąta i zostaje wszczęte postępowanie administracyjne. Czytaj dalej „UWAGA !!!”

Copyright © 2023