Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE


Bilans oraz Rachunek zysków i strat za 2019 rok, dostępne są dla członków Spółdzielni po zalogowaniu na eBOKu (zakładka Dokumenty).