Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE


Bilans oraz Rachunek zysków i strat z poszczególnych lat, dostępne są dla członków Spółdzielni po zalogowaniu na eBOKu (zakładka Dokumenty).