Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ RSM „CHEMIK”
(Kadencja 2022–2025)

  1. Roman Mojzyk                 Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Krystyna Buze                  Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Paruzel                 Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Balladyna Dziuba
 5. Zdzisław Andryszczyk
 6. Ewa Drynda
 7. Wiktor Kogut
 8. Edmund Taranowski
 9. Bogdan Witowski
10. Jan Wużyński
 11. Lucyna Zalewska

Rada Nadzorcza RSM Chemik składa się z 11 członków.
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez kolejne 2 kadencje Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.