Rada Osiedla

SKŁADY RAD OSIEDLA RSM „CHEMIK”
(Kadencja 2019 – 2022)


RADA OSIEDLA NR 1 „XXV-LECIA”
1. Jan Wużyński Przewodniczący Rady Osiedla
2. Marianna Krawczyk Z-ca Przewod. Rady Osiedla
3. Ewa Drynda Sekretarz Rady Osiedla
4. Roman Budny
5. Roman Mojzyk
6. Grażyna Wasilewska

RADA OSIEDLA NR 2 „LEŚNE”
1. Wiesław Opaliński Przewodniczący Rady Osiedla
2. Maria Błach Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Halina Orlińska Sekretarz Rady Osiedla
4. Katarzyna Giża
5. Anna Kozok
6. Maria Antoszczuk
7. Wiesław Cichocki

RADA OSIEDLA NR 3 „PIASTÓW”
1. Jan Kędzierski Przewodniczący Rady Osiedla
2. Mariusz Pilichowski Z-ca Przewod. Rady Osiedla
3. Leszek Skrzydlewski Sekretarz Rady Osiedla
4. Piotr Nippe
5. Edmund Taranowski
6. Bożena Łotecka
7. Adrian Knapiak

RADA OSIEDLA NR 4 „JEDNOŚĆ”
1. Marian Kałuża Przewodniczący Rady Osiedla
2. Waldemar Ustimowicz Z-ca Przewod. Rady Osiedla
3. Maria Zielińska Sekretarz Rady Osiedla
4. Bożena Estko
5. Anna Łaska
6. Andrzej Kopacki
7. Wiktor Kogut

RADA OSIEDLA NR 5 „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
1. Urszula Blaszczok Przewodniczący Rady Osiedla
2. Zbigniew Staszak Z-ca Przewod. Rady Osiedla
3. Barbara Wojtyczka Sekretarz Rady Osiedla
4. Krzysztof Słowik
5. Tomasz Badura
6. Katarzyna Hałambiec
7. Mirosława Kordek