Rada Osiedla

SKŁADY RAD OSIEDLA RSM „CHEMIK”
(Kadencja 2022 – 2025)


RADA OSIEDLA NR 1 „XXV-LECIA”
1. Roman Mojzyk                   Przewodniczący Rady Osiedla
2. Jolanta Bator                     Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Ewa Drynda                       Sekretarz Rady Osiedla
4. Roman Budny
5. Krzysztof Szostak
6. Grażyna Wasilewska
7. Jan Wużyński

RADA OSIEDLA NR 2 „LEŚNE”
1. Maria Błach                         Przewodniczący Rady Osiedla
2. Maria Antoszczuk              Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Halina Orlińska                  Sekretarz Rady Osiedla
4. Wiesław Cichocki
5. Katarzyna Giża
6. Anna Kozok
7. Wiesław Opaliński

RADA OSIEDLA NR 3 „PIASTÓW”
1. Jan Kędzierski                      Przewodniczący Rady Osiedla
2. Mariusz Pilichowski            Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Leszek Skrzydlewski          Sekretarz Rady Osiedla
4. Adrian Knapiak
5. Bożena Łotecka
6. Edmund Taranowski
7. Lucyna Zalewska

RADA OSIEDLA NR 4 „JEDNOŚĆ”
1. Marian Kałuża                     Przewodniczący Rady Osiedla
2. Waldemar Ustimowicz      Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Maria Zielińska                   Sekretarz Rady Osiedla
4. Bożena Estko
5. Wiktor Kogut
6. Andrzej Kopacki
7. Anna Łaska

RADA OSIEDLA NR 5 „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
1. Anna Krzyżanowska           Przewodniczący Rady Osiedla
2. Krystyna Buze                    Z-ca Przewodnicz. Rady Osiedla
3. Barbara Wojtyczka             Sekretarz Rady Osiedla
4. Mirosława Kordek
5. Bożena Sawicka
6. Ewelina Woźniak
7. Dorota Zasłonka