SDK CHEMIK

Spółdzielczy Dom Kultury CHEMIK
ul. 9 Maja 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 483 32 36 wew.37

Sprawozdanie z działalności społeczno-kulturalna SDK w 2021r

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówek kulturalno-oświatowych działających w strukturach                                 RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa                   SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika zajęć

Oświadczenie uczestnika zajęć