UWAGA !!!

APELUJEMY
o stosowanie  się do zasad selektywnej  zbiórki tj.
PRAWIDŁOWEGO   segregowania  odpadów.

Odpady każdej frakcji winny trafiać do pojemników zgodnie z opisem widniejącym na kontenerach.
W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych na pojemnikach umieszczane są przez firmę wywozową naklejki w formie czerwonego trójkąta i zostaje wszczęte postępowanie administracyjne. Czytaj dalej „UWAGA !!!”

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w RSM „CHEMIK”

Działalność ta prowadzona jest na podstawie paragrafu 156 ust.1 Statutu uchwalonego przez członków Spółdzielni w 2018 roku a więc całkiem niedawno. Zaznaczyć należy iż działalność o której mowa prowadzona jest w Spółdzielni od zawsze i była przewidziana również w poprzednich wersjach statutu.
Spółdzielnia prowadzi działalność na trzech z pięciu swoich osiedli. Zgodnie z paragrafem 156 ust.2 Statutu członkowie finansują działalność społeczną, oświatową i kulturalną na zamieszkałym przez nich osiedlu. Czytaj dalej „Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w RSM „CHEMIK””

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówek
kulturalno-oświatowych działających w strukturach RSM „Chemik”
w Kędzierzynie-Koźlu, w czasie trwania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj pełny tekst …

Informujemy, że kluby osiedlowe wznawiają swoją działalność
w ograniczonym zakresie. Szczegóły w zakładce Kluby -> Aktualności

JAK SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ
STAN SWOJEJ
KARTOTEKI CZYNSZOWEJ?

Miło nam poinformować o uruchomieniu usługi eBOK, umożliwiającej lokatorom dostęp do ich kartotek czynszowych oraz podstawowych informacji o posiadanych lokalach mieszkalnych i użytkowych.
eBOK funkcjonuje również w wersji mobilnej na smartfonie i tablecie, jednak pełną funkcjonalność otrzymujemy w przypadku komputera.

Każda osoba posiadająca mieszkanie, garaż lub lokal użytkowy w zasobach naszej Spółdzielni, może samodzielnie kontrolować stan swojej kartoteki księgowej.  Aby otrzymać dostęp do usługi należy wcześniej dokonać rejestracji konta użytkownika. Proces rejestracji jest szybki i prosty. Czytaj dalej „”

DODATEK MIESZKANIOWY

ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Płacenie za mieszkanie jest bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa do osób, które zalegają w opłacie za mieszkanie, wysyła najpierw pisemne wezwanie do zapłaty, a w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie – występuje do Sądu.
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku o zapłatę kieruje sprawę do Komornika celem wszczęcia egzekucji z posiadanych przez osobę zalegającą dochodów lub z posiadanego przez nią majątku.

W przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia  występuje do Sądu o wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu i wydanie lokalu, a następnie z wnioskiem do Komornika Sądowego w celu wykonania wyroku Sądu.
W przypadku natomiast posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności lokalu występuje do Komornika z wnioskiem o licytację mieszkania.

W każdym przypadku konsekwencją jest całkowita utrata mieszkania.

Istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (sposób i zasady jego przyznania w skrócie przedstawiamy poniżej).
O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba , która spełnia warunki ustawowe , w tym również osoby posiadające zadłużenie w opłatach za zajmowane mieszkanie.
Czytaj dalej „DODATEK MIESZKANIOWY”

WALNE ZGROMADZENIE – ZMIANA TERMINU

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, które miało zostać zorganizowane w czerwcu br.- zgodnie ze Statutem RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu w pięciu częściach – ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca 2020 roku epidemii, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Zgodnie z art. 90 w/w ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni, albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w Statucie Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

z powodu pandemii koronawirusa, stosując się do zarządzeń i zaleceń organów państwowych, a przede wszystkim mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni, informujemy, że od 23 marca 2020 r. do odwołania, wszystkie Biura i Administracje Spółdzielni, a także Kluby osiedlowe, będą ZAMKNIĘTE dla interesantów.

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

Copyright © 2022