Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w RSM „CHEMIK”

Działalność ta prowadzona jest na podstawie paragrafu 156 ust.1 Statutu uchwalonego przez członków Spółdzielni w 2018 roku a więc całkiem niedawno. Zaznaczyć należy iż działalność o której mowa prowadzona jest w Spółdzielni od zawsze i była przewidziana również w poprzednich wersjach statutu.
Spółdzielnia prowadzi działalność na trzech z pięciu swoich osiedli. Zgodnie z paragrafem 156 ust.2 Statutu członkowie finansują działalność społeczną, oświatową i kulturalną na zamieszkałym przez nich osiedlu.

Zgodnie z paragrafem 156 ust.3 to Rada Nadzorcza Spółdzielni czyli organ reprezentujący na co dzień członków wybrany na Walnym Zgromadzeniu ustala obciążenia finansowe członków z tytułu prowadzenia w Spółdzielni działalności o której mowa.
Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie analizy kosztów prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz po zasięgnięciu opinii Rad Osiedli które w każdym przypadku były pozytywne podjęła uchwałę o zmianie z dniem 01.07.2021r wysokości opłat na prowadzenie tejże działalności.

I tak:
– na osiedlu nr 1 – Śródmieście, stawka wzrosła o kwotę 1zł 20 gr za mieszkanie miesięcznie.  Ostatnia zmiana tej stawki była dwa lata temu.
– na osiedlu nr 3 – os. Piastów, stawka wzrosła o kwotę 2zł 66gr za mieszkanie miesięcznie.  Ostatnia zmiana tej stawki była dziesięć lat temu.
– na osiedlu nr 5 – os. Powstańców Śląskich, stawka wzrosła o 3zł 45gr za mieszkanie miesięcznie. Ostatnia zmiana tej stawki była dwa lata temu.

Sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są elementem sprawozdania Zarządu z działalności w danym roku przedstawianego corocznie Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie za rok 2019 znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni. Sprawozdanie za rok 2020 zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w bieżącym roku a po jego zatwierdzeniu umieszczone również na stronie internetowej.

Copyright © 2022