Zajęcia plastyczne

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – KRASNOLUDKI

Dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć.
W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości. Zajęcia plastyki mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące. Wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka. Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości i zadowolenia.

CELE :
– rozwijanie wyobraźni plastycznej
– rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia
– zapoznanie z różnymi technikami
– doskonalenie sprawności manualnych dziecka
– wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu  pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów

TECHNIKI:
– rysowanie (ołówek, pastela sucha i olejna), malowanie (tempera, akwarela), wydzieranka, wycinanka, collage, techniki mieszane itd..

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Czas trwania 45-60 minut.
Zajęcia prowadzi od wielu lat instruktor plastyki p. Lesław PANICZ