Język angielski

Język angielski

English4Kids
Angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut. W atmosferze gier, zabaw i piosenek najmłodsi osłuchują się z językiem angielskim przy pomocy metody Total Physical Response (reagowanie całym ciałem). Materiał jest starannie dobrany i cyklicznie powtarzany. Dbamy o to, aby zajęcia umożliwiały wszechstronny rozwój dziecka, a także pobudzały jego wyobraźnię i motywację do dalszej nauki języka angielskiego.

English4Juniors
Angielski dla uczniów klas 1-3. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. Kurs nie tylko ugruntowuje zdobytą wiedzę w szkole, ale poszerza słownictwo, utrwala struktury gramatyczne oraz kładzie duży nacisk na komunikację.

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Żuchora – filolog angielski, mgr amerykanistyki