Akrobatyka

Akrobatyka

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy.
I grupa to dzieci w wieku 6-8 lat. Zajęcia dla nich trwają około godziny.
II grupa to dzieci starsze w wieku 9-14 lat. Zajęcia trwają około dwóch godzin.

Instruktor: Kamila Bodnar